• Δευ - Παρ 09:00 - 20:00, Σαβ 9:00 - 14:00
  • ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 111, 118 55, ΑΘΗΝΑ
  • 210 34 86 600

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της VIAMAR II SA (των θυγατρικών ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, όπου αυτό αναφέρεται). Copyright © 2017 VIAMAR II SA, Αγ. Άννης 7 & Ιερά Οδός 111 Βοτανικός 11855 Αθήνα. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση πληροφοριών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανόμενων των κειμένων, της εικόνας και του ήχου, και όχι μόνο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της VIAMAR II SA, παρά μόνο για αυστηρά ιδιωτικούς σκοπούς, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Κάθε τροποποίηση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά.

Στην ιστοσελίδα μπορεί να περιέχονται εικόνες που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων.

αρ. ΓΕΜΗ 140490001000

Εμπορικά σήματα

Τα σήματα, εταιρικά λογότυπα και εμβλήματα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα της SpecialCars και/ή της VIAMAR II SA, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Αποποίηση ευθύνης

Νομική σημείωση

Κάποιες από τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα λόγω αλλαγών που μπορεί να έχουν γίνει από τη δημοσίευσή τους. Κάποια στοιχεία του εξοπλισμού που περιγράφεται ή εμφανίζεται μπορεί να διατίθενται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες ή μόνο με πρόσθετο κόστος. Πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε να απευθύνεστε στον επίσημο διανομέα της VIAMAR II SA για νεότερες πληροφορίες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε τιμές, χρώματα, υλικά, προδιαγραφές και μοντέλα, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Καμία εγγύηση ή ευθύνη

Οι πληροφορίες σε αυτό το δικτυακό τόπο παρέχονται “ως έχουν”. Η VIAMAR II SA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, σε καμία περίπτωση, προς οιονδήποτε, για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή παρεπόμενες ζημίες από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης υπερσυνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων διαφυγόντων κερδών, διακοπής εργασιών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων από το πληροφοριακό σας σύστημα και όχι μόνο, χωρίς περιορισμούς, ακόμα και αν μας έχει γνωστοποιηθεί ρητά η πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Η VIAMAR II SA δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, για οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα μπορεί να προσπελάσετε από την παρούσα ιστοσελίδα. Οι παραπομπές προς άλλες ιστοσελίδες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η VIAMAR II SA ενστερνίζεται ή αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων. Επιπλέον, εξαρτάται από σας να πάρετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να εξασφαλίσετε ότι το περιεχόμενο που θα χρησιμοποιήσετε είναι ελεύθερο από ιούς, παράσιτα, δούρειους ίππους και άλλα καταστροφικά στοιχεία.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση.

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει αναφορές ή παραπομπές σε προϊόντα και/ή υπηρεσίες της VIAMAR II SA που δεν υποστηρίζονται ή προσφέρονται στη χώρα σας.
Η ακρίβεια τέτοιων πληροφοριών δεν είναι εγγυημένη, ιδιαίτερα από τη στιγμή που τέτοιες πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές και συγκεκριμένες απαιτήσεις ή δυνατότητες, και τέτοιες αναφορές δεν υπονοούν ότι η VIAMAR II SA προτίθεται να διαθέσει αυτά τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες στη χώρα σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, καθώς και για παραγγελίες, επικοινωνήστε με τους επίσημους εμπόρους της VIAMAR II SA.

Σχόλια, απορίες ή προτάσεις

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιαδήποτε πληροφορία, πρόταση, ιδέα ή άλλη πληροφορία υποβάλλεται στο δικτυακό τόπο θεωρείται μη εμπιστευτική και μη αποκλειστική. Υποβάλλοντας οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό, δίνετε στη VIAMAR II SA το απεριόριστο και αμετάκλητο δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, εμφάνισης, εκτέλεσης, τροποποίησης, μετάδοσης και διανομής αυτού του υλικού ή αυτών των πληροφοριών και παράλληλα συμφωνείτε ότι η VIAMAR II SA είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει τις όποιες ιδέες, τεχνογνωσία ή τεχνικές της αποστείλετε, για οποιονδήποτε σκοπό.

Συγκεκριμένο λογισμικό που διατίθεται στην ιστοσελίδα

Οποιοδήποτε λογισμικό μπορεί να είναι διαθέσιμο για να κατεβάσετε από την παρούσα ιστοσελίδα (το “Λογισμικό”) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της VIAMAR II SA και/ή των προμηθευτών του.

Η χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους της άδειας τελικού χρήστη, αν υπάρχει, η οποία συνοδεύει ή συμπεριλαμβάνεται με το Λογισμικό (“Άδεια Χρήσης”). Το Λογισμικό διατίθεται αποκλειστικά για χρήση από τους τελικούς χρήστες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην Άδεια Χρήσης. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού γίνεται σε παραβίαση της Άδειας Χρήσης μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή ή αναπαραγωγή του λογισμικού σε άλλον server ή δικτυακή τοποθεσία για περαιτέρω αναπαραγωγή ή αναδιανομή.

Το λογισμικό, αν είναι εγγυημένο, είναι μόνο στο βαθμό που προβλέπουν οι όροι της άδειας χρήσης. Πλην των εγγυήσεων που προβλέπονται από την άδεια χρήσης, η VIAMAR II SA απορρίπτει δια της παρούσης κάθε εγγύηση και δέσμευση όσον αφορά το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένης κάθε νοούμενης εγγύησης και δέσμευσης για την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την κυριότητα και το απαραβίαστο.

Cookies

Η ιστοσελίδα www.specialcars.gr λειτουργεί με βάση την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, και με οποιοδήποτε τρόπο. Η Πολιτική μας εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες παραμένουν απόρρητες και ασφαλείς.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα www.specialcars.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρία μας, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου ενδέχεται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές μόνο κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο κάθε χρήστης έχει, σύμφωνα με την νομοθεσία περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (στοιχεία επικοινωνίας, όνομα, κλπ) μόνο όταν προχωρήσει σε επικοινωνία μαζί μας ή σε αίτημα για οικονομική προσφορά.

Cookies: Για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας, η χρήση των Cookies είναι απόλυτα αναγκαία στην ιστοσελίδα μας. Με την τεχνολογία των «Cookies» αποθηκεύονται δεδομένα στον υπολογιστή σας κάνοντας χρήση των λειτουργικών δυνατοτήτων του προγράμματος περιήγησης σας (browser) στο διαδίκτυο. Τα Cookies δεν αποτελούν κίνδυνο για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και για τα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Ο Ιστότοπος μας χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει πληροφορίες στους χρήστες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

Τρίτοι προμηθευτές, (συμπεριλαμβανομένης και της Google), δύναται να εμφανίσουν διαφημιστικό υλικό της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο. Επίσης μπορούν να κάνουν χρήση cookies για να προβάλλουν διαφημίσεις που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο μας.

Οι χρήστες μπορούν αν επιθυμούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, σε αυτόν τον σύνδεσμο

×
Θέλετε να σας καλέσουμε άμεσα;